VIRTWAY INVEST’S ORDFÖRANDE I FÖRTROENDEUPPDRAG

24 maj, 2019

Under SpectraCure’s årsstämma i Lund valdes Virtway Invest’s ordförande och grundare Fredrik Nilsson in i valberedningen för det börsnoterade succébolaget SpectraCure. 

– Att jag blev tillfrågad och invald i SpectraCures valberedning känns hedersamt och det är med stor glädje jag tar mig an uppgiften. Detta är ett kvitto på det framgångsrika arbete Virtway Invest gjort i att se potentialen i SpectraCure och att investera i ett tidigt skede, säger Fredrik Nilsson. 

– Vi ska primärt hjälpa till att vaska fram lämpliga kandidater till SpectraCure’s styrelse. Dessa får aktieägarna sedan ta ställning till på bolagsstämma. Med det goda internationella nätverk som Virtway Invest byggt upp genom åren tror jag att vi kan bidra positivt i valberednings arbetet, säger Fredrik.

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som PDT. Denna behandlingsmetodik är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och har bara i år ökat värdet med 170%. Börsvärdet är idag strax över 1,5 miljarder kronor.