INDIGO SATSAR PÅ DEN AMERIKANSKA MARKNADEN

20 aug, 2018

Indigo anlitar den rutinerade startup-kon- sulten Adam Michaelson för att etablera sig på den amerikanska marknaden.
– Jag började redan under min college-tid som praktikant för Hillary Clinton när hon var senator. Sedan dess har jag jobbat för utbildningsteknologi- och företagsvårdsföretag. De senaste fem åren har jag hjälpt startups på ett tidigt stadium på den amerikanska marknaden, säger Adam Michaelson.
– Mitt fokus har varit att hitta företag med hög potential i ett tidigt skede, hjälpa till med att utveckla tekniska produkter mot marknadsindikatorer genom användarforskning och hjälpa till med att höja strategiska investeringar, fortsätter Adam.
– Jag blev väldigt intresserad av Indigos teknologi efter att ha sett potentialen hos produkten i Talent Forum i maj 2018. Det sker stora investeringar i arbetskraftsutveckling och personalutbildning i USA just nu. Det är här jag kommer in. Med min erfarenhet av marknadsföring och varumärkespartnerskap ska jag jobba med Indigo i USA för att hitta nya kunder och partnerskap, berättar Adam Michaelson.
– Jag kommer att föra samtal med potentiella kunder på den privata och offentliga sektorn i USA inom de närmaste månaderna för att få feedback på produkten, etablera partnerskap och bana vägen till framgång på den amerikanska marknaden, säger Adam Michaelson.