SPECTRACURE – YTTERLIGARE TVÅ PATIENTER HAR BEHANDLATS I TORONTO

28 nov, 2018

Två patienter behandlades tisdagen den 27 november 2018 i SpectraCures kliniska studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer, vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto. Behandlingen utfördes med SpectraCures metod för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Proceduren gick enligt förväntan och patienterna mår väl.