SPECTRACURES NYA GENERATION PDT-SYSTEM MONTERAT OCH TESTAT I LUND

14 aug, 2019

Verksamheten i SpectraCure är för närvarande riktad främst mot två huvudområden: den kliniska fas 2-studien samt utvecklingen av den nya generationen av SpectraCures behandlingssystem. Den kliniska studien, som avser behandling av patienter med återfall i prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT), pågår tillsammans med våra samarbetspartners vid de olika sjukhusen. Rekrytering av patienter inför hösten i fas 2-studien är i full gång.

Under sommaren har de första enheterna av den nya generationens PDT-system monterats och testats i SpectraCures lokaler i Lund. Testerna kommer att fortsätta kommande veckor och samtidigt tar det regulatoriska arbetet vid för att få myndighetstillstånd för att använda systemen i kliniska studier.

Förhoppningen är att efter myndigheternas godkännande (FDA) få ut den nya generationens PDT-system för användning i den kliniska studien och eventuellt även fast track, kommenterar Masoud Khayyami, VD.

Under sommaren har även arbete lagts på att skriva en patentansökan för att skydda centrala delar av den konstruktion som det nya PDT-systemet bygger på.

Få uppdateringar om Virtway Invest

Följ oss på Facebook för att få den senaste informationen!