FÖRBÄTTRAD BEHANDLINGSTEKNIK I KAMPEN MOT PROSTATACANCER

24 sep, 2019

Samarbetet mellan SpectraCure och det tyska bolaget MedCom GmbH har resulterat i en förbättrad teknik som kommer att användas i SpectraCures pågående kliniska studie. Tekniken innebär ökad precision, noggrannhet och säkerhet – samtidigt som behandlings-
tiden för återfall av prostatacancer minskas.

SpectraCure (http://www.spectracure.com) driver ett EU-finansierat utvecklingsprojekt, tillsammans med MedCom GmbH. Syftet med projektet att anpassa MedComs medicinska bildbehandlingsteknik till SpectraCures IDOSE-system för behandlingsplanering, och därmed förbättra och effektivisera IDOSE. Projektet har nu nått en punkt där MedComs system kommer att användas tillsammans med IDOSE direkt vid patientbehandlingar i SpectraCures pågående kliniska studie för behandling av återfall av prostatacancer.

MedComs system kommer att användas tillsammans med IDOSE® vid fortsatta patientbehandlingar vid University College London Hospital under hösten. I fortsättningen av projektet kommer sedan MedComs system att integreras med IDOSE® till ett gemensamt system, med SpectraCure som ägare och MedCom som underleverantör.

SpectraCures behandlingsmetod (https://www.spectracure.se/sv/teknik/) bygger på att optiska fiber som leder laserljus till cancertumören placeras med stor noggrannhet på förutbestämda positioner i prostatan. Precisionen i positioneringen är en förutsättning för att SpectraCures IDOSE-system ska leverera korrekt dos till tumören, utan att skada omkringliggande friska vävnader. Placeringen av nålar med optiska fibrer sker med hjälp av ultraljudsavbildning.

MedCom använder en modernare bildbehandling och nålstyrning än den teknik SpectraCure tidigare använt. MedComs bildbehandling ger möjlighet att minska tiden för patientbehandlingen kraftigt, vilket ger stora fördelar både för att skapa acceptans för SpectraCures behandlingsmetod och för att minska vårdkostnaderna.

Få uppdateringar om Virtway Invest

Följ oss på Facebook för att få den senaste informationen!