SISTA FÖRBEREDELSE INFÖR FAS 2 – SPECTRACURE FÖRLÄNGER AVTAL

28 feb, 2019

Inför den stundande fas 2-studien har SpectraCure idag förlängt avtalet med University College London Hospital (UCL), för två år. Avtalet avser att täcka hela fas 2 för behandling av återfall av prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Syftet med fas 2-studien är fortsatt utvärdering av säkerhet och klinisk nytta av PDT-behandling av prostatacancer enligt bolagets kliniska program.

Planenligt är avtalsvillkoren och kostnaderna för fas 2 i väsentliga delar oförändrade jämfört med de avtalsvillkor som gällt för den framgångsrika fas 1-studien. Liksom tidigare innebär detta en del med fast kostnad per kalenderår, samt en rörlig del för varje patient som behandlas i den kliniska studien. Finansieringen täcks av den företrädesemission som genomfördes i november.

Detta var det sista avtalet som behövde tecknas inför fas 2-studien. De avtal som tidigare tecknats med de andra samarbetssjukhusen i studien, Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, samt University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia, omfattar även fas 2-studien.

Få uppdateringar om Virtway Invest

Följ oss på Facebook för att få den senaste informationen!