CARDEON FUTURING FINANCE NY DELÄGARE I OMTALAT FORSKNINGSBOLAG

14 aug, 2019

Cardeon Futuring Finance breddar nu sin portfölj genom att investera i det omtalade forskningsbolaget CarryGenes Therapeutics AB.

CarryGenes har sin bakgrund från Karolinska institutet där de har utvecklat en patenterad kromosom-terapi, Cromo-TTM, som har bred klinisk användning, med ett primärt fokus på immunterapi och cancer.

Cromo-TTM är en syntetisk human mikrokromosom med kapaciteten att bära genetisk information – med en mängd olika funktioner i den mänskliga kroppen. Detta möjliggör för kliniker att behandla och förebygga en mängd sjukdomar på ett sätt som saknar motstycke idag. Cromo-TTM har testats i fem upprepade serier och bevisats säker. Affärsmodellen innebär att förse kvalificerade kliniker över hela världen med behandligen.

I CarryGenes forskningsgrupp finner vi bland annat Ola Winqvist, Professor och överläkare i klinisk immunologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Ola var tidigare chef för Svensk Klinisk Immunologisk Förening, och nu ordförande för SLS (Svenska Läkaresällskapet) forskningsdelegation.

CarryGenes fick under 2019 bidrag från Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, för att skapa nya behandlingsmetoder inom området immunologi och potentiellt förbättra behandlingen av cancer, samt flera andra medicinska tillstånd.

Cardeon Futuring Finance är Virtway Invests plattform för investeringar inom Medtech. Sedan tidigare har Cardeon investerat i bolag så som SpectraCure, Lumito och NanoEcho.

Få uppdateringar om Virtway Invest

Följ oss på Facebook för att få den senaste informationen!