CARDEON FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE ETT NYTT FORSKNINGSBOLAG

14 jun, 2019

Cardeon Futuring Finance fortsätter att utöka sin portfölj. Cardeon förvärvar nu 100% av det Lund-baserade forskningsbolaget NanoEcho.

NanoEcho är ett svenskt företag grundat ur ett samarbete mellan ett antal forskargrupper på Lunds Universitet alla med inriktningen medicinska bilder, såsom positronemissionstomografi, magnetkamera och optiska tekniker.

Företaget grundades av professor Tomas Jansson, avdelningschef på Medicinsk teknik vid Lunds Universitet. Tomas leder en forskargrupp som utvecklar tekniken magnetomotoriskt ultraljud. Projektet har sammanlagt attraherat anslag på över 10 miljoner kr, där fokus idag ligger på att förstå om tekniken kan användas också för att få mått på hur elastisk vävnaden är (en markör för tumörvävnad) samt om tekniken också kan användas för samtidig terapi.

Det övergripande målet med NanoEcho är att avbilda det som ännu är omöjligt att se för att ge bättre diagnostik, uppfattning om spridning och behandling av cancer. Dagens medicinska bildteknik ger läkaren ovärderlig vägledning för diagnos och behandling, men det är ändå svårt att upptäcka mindre biologiska förändringar, såsom enkla tumörceller, små plack, eller inflammation i tidigt stadium. Upptäkten av tidiga förändringar är nyckeln till bättre bot och längre överlevnad.

NanoEchos teknik blir därmed ett viktigt led i att minska människors lidande samtidigt som hälso- och sjukvårdens insatser, och därmed kostnader, kan minskas betydligt.

Cardeon förvärvar nu 100% av bolaget där Tomas Jansson kommer att följa med för att vara en del av företaget.

Cardeon Futuring Finance är ett investmentbolag som investerar i innovativa medtech-bolag som har potential att förändra världsmarknaden. Bolaget ägs i ett “true partnership” mellan Virtway Invest och Masoud Khayyamis bolag MK Kapital AB. Parterna äger 50% var av bolaget. Cardeon har tidigare investerat i både SpectraCure och Lumito.