CARDEON FUTURING FINANCE AB

05 dec, 2019

Cardeon, etablerat hösten 2018, har varit en stor framgång under sitt första verksamhetsår och framtidsutsikterna är ytterligt lovande. Som företagets klart största ägare med drygt 50% ägande har Virtway Invest beslutat att nu göra en delexit där vi säljer av ungefär 20% av våra aktier. Detta för att vidga ägarkretsen i Cardeon inför en planerad börsnotering 2021 samtidigt som Virtway kapitaliseras för framtida investeringar. Virtway förblir Cardeons klart största aktieägare efter försäljningen och ser med tillförsikt framemot Cardeons utveckling.

Vid intresse av att förvärva aktier i Cardeon finner ni mer information under denna länk www.virtwayinvest.com/erbjudande.