VIRTWAY INVEST BLIR DELÄGARE I SCHWEIZISKT BIOTEKNIKBOLAG

12 nov, 2018

Virtway Invest kan stolt meddela att bolaget nu utökar investeringarna inom  sektorn Life Science genom delägarskap i schweiziska bioteknikbolaget Cellestia AG.

Virtway Invest har accepterat ett unikt erbjudande att bli delägare i det schweiziska bioteknikbolaget Cellestia AG. Cellestia är ett privat bioteknikbolag som har fokus inom cancermedicin och driver kliniska projekt i fas I/II. Potentialen liksom förväntansvärdet i de pågående studierna är mycket höga.

Cellestia utvecklar läkemedel som på ett nytt, unikt sätt angriper vissa typer av cancer, där det idag inte finns effektiva läkemedel. Tills idag visar alla tester god effekt med få biverkningar.

Cellestia bildades 2014 som en avknoppning från det polytekniska institutet i Lausanne. Dagens forsknings- och utvecklingsarbeten sker fortsatt i Lausanne, medan sätet finns i Basel. Bland Cellestias team och aktieägare finns ett antal mycket framstående internationella aktörer från sjukvård och läkemedelsindustri. En av huvudägarna är den förre VD:n för Novartis, David Epstein.

Genom delägarskapet i Cellestia uttökar Virtway Invest portföljen ytterligare inom Life Science, där bolaget sedan tidigare är delägare i SpectraCure.