Virtway Invest AB grundades 2013 av entreprenören och investeraren Fredrik Nilsson. Vår strategi är att investerar i ett tidigt skede i både svenska och europeiska företag som har exceptionell stor utvecklingspotential.

Huvudsyftet är att investera i företag som genererar god avkastning inom en rimlig tid. En andra men lika viktig målsättning är att agera på ett socialt ansvarsfullt sätt genom att undvika investeringar som skulle kunna resultera i negativ effekt för människor eller miljö. För att nå våra målsättningar är den långsiktiga tillväxtstrategin att upptäcka och investera i nya innovativa företag med exceptionell potential. Vi engagerar oss i ett tidigt skede och förväntar oss god avkastning inom en 3-5 års period.

När Virtway Invest gör investeringar sker detta med tydliga och väl genomtänkta tillväxt- och exitstrategier. Vid beslut om förvärv av ett företag betraktar vi faktorer som bransch och dess tillväxtpotential, kvaliteten av företagets produkter samt efterfrågan, deras utvecklingsstadium och den nisch som de upptar. Vi överväger också hur vi på mest fördelaktigt sätt kan avyttrar våra aktier om vi investerar - det vi hänvisar till som vår exitstrategi. Vi förser våra bolagsinnehav med kapital och jobbar aktivt med affärsutveckling. Ett resultat av dessa strategier är att vi nu äger stora delar i flera företag med utmärkta produkter, som skapat stort intresse på respektive marknad.

Virtway Invest är aktiva investerare. Vi arbetar tillsammans med våra företag för att skapa värde på bästa och mest effektiva sätt. Investeringar i företag i tidiga utvecklingsstadier ger störst potential för tillväxt. Detta gäller särskilt företag inom de snabbt växande affärsområdena mobilspel, virtual reality samt “grön” detaljhandel.

Vårt dotterbolag, Indigo, är ett bra exempel. Dess ledande teknologi har lockat intresse för uppköp bland stora multinationella företag. Vi har beslutat att driva en sådan möjlighet vidare. Virtway Invest avser att ge aktieutdelning till våra aktieägare och fortsätta vår tillväxtstrategi genom att lägga till nya spännande bolagsinnehav i portföljen. Förberedelser har gjorts för en eventuell notering av Virtway Invest på Frankfurtbörsen. Detta kan på kort tid realiseras om bolagsledningen bedömer det som den mest fördelaktiga vägen framåt. Virtway Invest har idag kontor i både Göteborg och Malmö. Idag är vi över tusen aktieägare och antalet ökar för varje dag.

FREDRIK NILSSON
Styrelseordförande

Se vår presentationsfilm:

Läs mer i vår broschyr

Få ytterligare information om Virtway Invest och våra bolagsinnehav