Erbjudande att köpa aktier i Cardeon Futuring Finance AB

Virtway Invest säljer delar av sitt innehav i Cardeon Futuring Finance AB. Fyll i formulär nedan för att köpa aktier i Cardeon.

Cardeon Futuring Finance AB
Orgnr: 559176-3106

Hemsida:
www.cardeon.se

Prospekt

Presentationsvideo

Årsredovisning

Bolagsordning

Registreringsbevis

Steg 1 av 4

  • Anmälan om aktieköp

    Jag önskar härmed köpa aktier i Cardeon Futuring Finance AB (publ), 559176-3106, till ett pris av SEK 50.000 / post (pris per aktie SEK tre (3).
  • SEK 50.000 / post (pris per aktie SEK tre (3)
  • SEK 50.000 / post (pris per aktie SEK tre (3)
  • 0,00 Kr
    Betalning sker via bankgiro efter signerat avtal.