Virtway Invest AB grundades 2013 av entreprenören och investeraren Fredrik Nilsson. Vår strategi är att investerar i ett tidigt skede i både svenska och europeiska företag som har exceptionell stor utvecklingspotential.

Huvudsyftet är att investera i företag som genererar god avkastning inom en rimlig tid. En andra men lika viktig målsättning är att agera på ett socialt ansvarsfullt sätt genom att undvika investeringar som skulle kunna resultera i negativ effekt för människor eller miljö. För att nå våra målsättningar är den långsiktiga tillväxtstrategin att upptäcka och investera i nya innovativa företag med exceptionell potential. Vi engagerar oss i ett tidigt skede och förväntar oss god avkastning inom en 3-5 års period.

När Virtway Invest gör investeringar sker detta med tydliga och väl genomtänkta tillväxt- och exitstrategier. Vid beslut om förvärv av ett företag betraktar vi faktorer som bransch och dess tillväxtpotential, kvaliteten av företagets produkter samt efterfrågan, deras utvecklingsstadium och den nisch som de upptar. Vi överväger också hur vi på mest fördelaktigt sätt kan avyttrar våra aktier om vi investerar - det vi hänvisar till som vår exitstrategi. Vi förser våra bolagsinnehav med kapital och jobbar aktivt med affärsutveckling. Ett resultat av dessa strategier är att vi nu äger stora delar i flera företag med utmärkta produkter, som skapat stort intresse på respektive marknad.

Virtway Invest är aktiva investerare. Vi arbetar tillsammans med våra företag för att skapa värde på bästa och mest effektiva sätt. Investeringar i företag i tidiga utvecklingsstadier ger störst potential för tillväxt. Detta gäller särskilt företag inom de snabbt växande affärsområdena mobilspel, virtual reality samt “grön” detaljhandel.

Vårt dotterbolag, Indigo, är ett bra exempel. Dess ledande teknologi har lockat intresse för uppköp bland stora multinationella företag. Vi har beslutat att driva en sådan möjlighet vidare. Virtway Invest avser att ge aktieutdelning till våra aktieägare och fortsätta vår tillväxtstrategi genom att lägga till nya spännande bolagsinnehav i portföljen. Förberedelser har gjorts för en eventuell notering av Virtway Invest på Frankfurtbörsen. Detta kan på kort tid realiseras om bolagsledningen bedömer det som den mest fördelaktiga vägen framåt. Virtway Invest har idag kontor i både Göteborg och Malmö. Idag är vi över tusen aktieägare och antalet ökar för varje dag.

FREDRIK NILSSON
Styrelseordförande

Se vår presentationsfilm:

Läs mer i vår broschyr

Få ytterligare information om Virtway Invest och våra bolagsinnehav

Våra bolagsinnehav

Virtway Invest strävar efter att äga majoriten av aktierna eller strategiskt viktiga minoritetsposter i alla våra bolagsinnehav. De bolag vi investerar i ska ha en skalbar affärsstrategi samt produkter och tjänster med potentiellt stor efterfrågan. Målet är att erbjuda våra investerare en attraktiv avkastning på sina investeringar inom en period av två till tre år. Alla våra innehav utvecklas snabbt och vi jobbar nära företagen och deras styrelser. För närvarande har Virtway Invest tre bolagsinnehav.

Virtway Invest äger 90% av Indigo som är ett IT-företag baserat i Spanien. Indigo har utvecklat en unik, världsledande plattformsoberoende teknologi för virtuella miljöer i 3D.


Läs mer

Virtway Invest äger 40% av ICYOU AB. Företaget utvecklar mobilspel tillsammans med några av Europas största fotbollsklubbar som Real Madrid, Barcelona, ​​Chelsea, Tottenham Hotspurs och Liverpool. Intäkterna som spelen genererar delas mellan klubben och ICYOU.

Läs mer

Virtway Invest äger 80% av Odourless Sweden AB. Företaget har utvecklat en helt naturlig, miljövänlig och doftfri produkt för att eliminera oönskad doft. Dessa säljs i form av en deodorant på apoteken samt en luktbortagare i detaljhandel.

Läs mer

Virtway Invest's
ledningsgrupp.

Fredrik webb

FREDRIK NILSSON

Styrelseordförande

Grundaren och visionären Fredrik har varit en aktiv entreprenör och investerare i många år. Han har tidigare arbetat som börsmäklare vid bland annat Spectra Kapitalförvaltning och Norvik Securities.

Arvid webb

ARVID KLINGSTRÖM

Head of tech investment

Arvid har mer än 15 års erfarenhet av produktion och marknadsföring av onlinespel. Han har arbetat i snabbt växande företag som Betsson, PAF och nyligen som Head of Studio för King.

Anders Malm

ANDERS MALM

Active Equity

“Change management” är ett uttryck han gärna använder när han beskriver sina erfarenheter. Under senare år var han verksam som VD i Pharmatech Inc., i Denver och därefter i Ecron Acunova GmbH i Frankfurt, båda innovativa företag inom klinisk läkemedelsutveckling.

Jonas webb

JONAS WINGOLF

Verkställande Direktör

Jonas har lång erfarenhet som finans- och försäljningskonsult. Han har mer än 25 års erfarenhet inom grossist och detaljhandel med kunder i Skandinavien, Europa och USA.

Roger webb

ROGER JENSEN

Styrelseledamot

Roger är en entreprenör med bred erfarenhet inom en rad affärsområden, allt från sjukvård till detaljhandel. Han har över tio års erfarenhet av distribution, marknadsföring och försäljning.